Informace

Praktické informace pro pacienty

Platnost receptu:

  • Recept na antibiotika a antibakteriální chemoterapeutika platí 5 kalendářních dnů včetně dne vystavení (výjimkou jsou přípravky k zevnímu použití, recept na tyto přípravky platí 14 dnů)
  • Recept na ostatní léčivé přípravky platí 14 kaledářních dnů včetně dne vystavení
  • Recept vystavený lékařskou službou první pomoci platí jeden kalendářní den následující po dni vystavení
  • Recept určený k opakovanému výdeji platí 6 měsíců včetně dne vystavení, pokud lékař neurčí jinak (maximálně však jeden rok)
  • Poukaz na pomůcky zdravotnické techniky platí 3 měsíce včetně dne vystavení

Sběr nebezpečného odpadu:

  • Všechny naše lékárny provádí zpětný odběr nevyužitých léků a léků s prošlou expirační lhůtou.
  • Použité jehly můžete odevzdat v Alphega lékárně ve Vsetíně, Smetanova 1244, a v lékárně PharmDr. Bohumil Hanák Ve Vizovicích, Masarykovo nám. 1325.
  • Naše lékárny mají ze zákona smluvně zajištěn svoz a ekologickou likvidaci tohoto nebezpečného odpadu.
Back to Top